služby Božie 29.12.2019


Kázeň: 22:40. min. Lk. 2:9.-14.v. (V.Ferenčík)
Oznamy: 43:10. min.
spevokol: 45:50 min.
Piesne: 382,42,49,A13,52

spevokol
spevokol