Služby Božie 29.4.2018


kázeň: 24:50 min. 2.Sam.12:1-7.v. (M. Bochnička)
oznamy: 51:24 min.
piesne: 214, 150, 126, A85, 319