služby Božie 3.11.2019


Kázeň: 23. min. Jn. 5:25, 26 (M.Bochnička)
Oznamy: 44. min.
báseň: 49:10 min.
Piesne: 188,700,197,A81,519, V.P.:301,304