služby Božie 3.2.2019


kázeň: 23:20 min. Mk. 2.k.:1-12v. (V.Ferenčík)
oznamy: 49:30 min.
piesne: 215,51,468,A18,33; VP:325-327