Služby Božie 3.9.2023


kázeň: 20:16 min. Pris. 4.k.:11.-14.v. (M.Bochnička)
oznamy: 40:15 min.
piesne: 374,478,203,633,A58