Služby Božie 30.10.2022


kázeň: 22:45 min. Jn. 8:31.v.-32.v. (M.Bochnička)
oznamy: 41:30 min.
pastiersky list biskupov ECAV: 44:30 min.
výsledky volieb generálneho dozorcu: 56:20 min.
piesne: 188,274,199,A68,628