Služby Božie 30. 4. 2017

Kázeň: V.Ferenčík v 14:40 min. podľa Ev.Jána 21: 15,23
Oznamy: v 44:40 min.

Piesne:
368, 512
VP – 603 a 604,