Služby Božie 30.5.2021 Svätá Trojica. Sancta Trinitas


Kázeň: 25:52 min.
Prvý Jánov 5:6-9
Oznamy: 51:13 min.
Piesne: 214,182,219,A47,281