služby Božie 30.6.2019


kázeň: 20:23 min. Sk. 8:26-40.v. (V.FERENČÍK)
oznamy: 43:38 min.
piesne: 189,461,199,A53,220