Služby Božie 31. 1 2016

Kázeň: 21:20 min, Jan 4:43-53, V.Ferenčík, oznamy: 46:32 min.

Čísla piesní: 356, 249, 468, 347, antifóna: A67