Služby Božie 31.10.2017 – 500 rokov reformácie / Veronika Motýľová: prijatie za člena ECAV


kázeň: 16:10 min. Jan 3:16 (V.Ferenčík);
modlitba: 23:45 min.
kázeň: 24:55 (L.Kordošová)
modlitba: 30:50 min.
kázeň: 31:45 (M.Bochnička}
modlitba: 38:17 min
spevokol: 40.min
odkrytie tabule reformácie: 47:45 min.
spoveď: 51:25 min.
piesne: 260, 274, 263, V.P.:603, 300, 301, 304(1.v.), A:66

Veronika Motýľová: prijatie za člena ECAV