Služby Božie 31.10.2021, 22.nedeľa po Svätej Trojici, Pamiatka Reformácie.

Kázeň: 19:46 min.
Efezkým 2: 8-9
Oznamy: 45:30 min.
Piesne: 368,271,265(1.V),A65,263