Služby Božie 31.12.2017

začiatok: 9:00

kázeň: 22:30 min. 1.Tim.2:3-4v. (V.Ferenčík)
Oznamy: 40:50 min.
piesne: 43,55,51,A17,53


začiatok: 17:00

kázeň: 18:50 min. Žalm 90:12 v. (M.Bochnička)
Oznamy: 36. min.

Program: