služby Božie 31.12.2019


Kázeň: 15:10. min. Lk. 12:35.v.-36.v. (M.Bochnička)
Oznamy: 32:50. min.
Piesne: podľa prílohy
program (pdf)