Služby Božie 31.5.2020

Kázeň: 36:33 (M.Bochnička)
Sk: 2:1-4
Oznamy: 54:20
Piesne: 166, 167, 181, 169, A41, 634