Služby Božie 31. 7. 2016


kázeň: 21:20 min. , Mt 21:6+ (V.Ferenčík)
oznamy: 45:10 min.
Čísla piesní: 187, 330, 202, 226 Antifóna: 80