Služby Božie 31.7.2022

Služby Božie, 7. nedeľa po Svätej Trojici (M.Stáňa)
Kázeň: 10:28 min.
Prvý Tesaloničanom 5:14
Oznamy: 22:57 min.
Piesne: 192,365,644