Služby Božie 4.10.2020


báseň: 2:50 min.
Kázeň: 23:05 min. Ef 2:17-22.v. (L.Kordošová)
Oznamy: 48:40 min.
Piesne: 208,579,A72,222