Služby Božie 4. 3. 2018 – 3. pôstna nedeľa


kázeň: 20. min. Mk. 1:40-45v. (V.Ferenčík)
oznamy: 43. min.
piesne: 368, 96, 83, A28, 221, v.P.: 331, 606