Služby Božie 4. 6. 2017-zoslanie Ducha Svätého – Svätodušná nedeľa (Turíce)

kázeň: 26:45 min. Sk. 2:1-4, 14-17 (M.Bochnička)
oznamy: 50:45 min.
pastiersky list: 58 min.
piesne: 165, 167, A42, 173, 169, A43, 633