Služby Božie 4. 9. 2016

kázeň: 26:35 min. , Fil. 4:11-13 (M. Klátik)
reč M. Klátika: 51:20 min.
rečníci o hist. osobnostiach ECAV: 57:20 min.
Cithara sanctorum (M. Bochnička): 1:30:40 min.
oznamy: 1:38:40 min.
švédsky zbor: 1:40:38 min.
Čísla piesní: 190, 288, 200 Antifóna: 66