Služby Božie 5. 3. 2017 – 1.pôstna nedeľa

kázeň: 18:10 min. Žalm 91:15 (L. Kordošová)
oznamy: 1:10:55 min.
piesne: 80, 105, 94, A29
VP.: 297, 321, 322

Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu nahrávky, kôli technickým príčinám.