Služby Božie 5.5.2019


kázeň: 23:32 min. Jn.10:11-16 (M.Bochnička)
oznamy: 44:50 min.
piesne: 211,512,125,A36,602