Služby Božie 5.6.2022 zostúpenie Svätého Ducha


kázeň: 31:10 min. (V.Ferenčík), Slovo: 37:12 min. Sk. 2:17-18.v.
pastiersky list biskupov ECAV: 53:20 min.
oznamy: 58:40 min.
piesne: 165;167,251,169,A42,A45,175