Služby Božie 6.1.2018 – zjavenie Pána


kázeň: 25:40 min. Mt. 2: od 1.v. (V.Ferenčík)
Oznamy: 44:30 min.
Spevokol: 47. min.
Piesne: 379, 77, 36, A19, 42