služby Božie 6.1.2019 zjavenie Krista Pána


kázeň : 24:30 min. Mt. 2.:1.-13.v. (M.Bochnička)
oznamy: 47:40 min.
piesne: 32,77,35,A20,53