služby Božie 6.10.2019 – služby Božie – pamiatka posvätenia chrámu


báseň k pamiatke posvätenia chrámu: 1:16 min.
Kázeň: 21:20 min. Žalm 137.:1.-6.v. (M. Bochnička)
Oznamy: 46:50. min.
Piesne: 188,579,219,A74,345