Služby Božie 6. 3. 2016

Kázeň: Luk.10:38-42 od 21.min. (V.Ferenčík), oznamy: od 42:35 min.
Čísla piesní: 368, 91, 96, 221, Antifóna: A29
V.P.:603, 245-5.v.