Služby Božie 6.8.2023

Kázeň: 24:39 min.
Lukáš 19:1-10
Jeremiáš 10:4
Oznamy: 46:25
Piesne: 371,482,36,A54,461