Služby Božie 6.9.2020


kázeň: 15.min. 1.Sam. 3:10. (V.Ferenčík)
večera Pánova: 32:30.min.
oznamy: 1:12:10 hod.
piesne: 189,544,VP:330,331,333,335; A64,347