Služby Božie 7.4.2019 smrtná nedeľa


smrtná nedeľa/Pašie (V.Ferenčík)
kázeň: 43.min. Genesis(1.M.) 3.kap.:14.-19.v. (V.Ferenčík)
oznamy: 1:03:55 hod.