Služby Božie 7.4.2023 VEĽKÝ PIATOK – Parasceve

Kázeň: 42:43 min.(Peter Mihoč)
Matúš 27:1-2
Piesne: Pašie na VEĽKÝ PIATOK