Služby Božie 7. 5. 2017

kázeň: 21:30 min. 1.Pt. 2:11-15 (M. Bochnička)
oznamy: 47:10 min.
piesne: 211, 493, 126, 633, antifóna: 62