Služby Božie 7.5.2023 4.nedeľa po veľkej noci – KANTATE

Kázeň: 19:40 min.
Kolosenským 3:12-17
Oznamy: 41:26
Piesne: 356,138,203,A33,131