Služby Božie 7. 8. 2016


kázeň: 22:20 min. , 2 M. 15: 22-25 (M. Bochnička)
oznamy: 44:10 min.
Čísla piesní: 376, 455, 284, 496 Antifóna: 54