Služby Božie 8. 10. 2017 – Pamiatka posvätenia chrámu


kázeň: 21:10 min. Ezd.. 6:15 – 22 (V.Ferenčík);
oznamy: 44. min.
piesne: 192, 635, 199, A75, 644, V.P.: 603; 1. a 2. verš, 298