Služby Božie 8. 5. 2016

Kázeň: 32:40, Rim 8:26-28 (V.Ferenčík)
Oznamy: 51:45 min.

Čísla piesní: 383, 559, 159, 164, Antifóna: 39