služby Božie 8.9.2019


Kázeň: 20:45 min. Mk. 7. od 30.v. (V. Ferenčík)
Oznamy: 47. min.
Piesne: 209,461,345,A58,250, V.P.:335,366(2)