Služby Božie 9.10.2022 – poďakovanie za úrodu


kázeň: 24:20 min. Mk 6.kap. od 30.-teho verša (V.Ferenčík)
oznamy: 46:30 min.
piesne: 208,363,468,A76,357

oltar
poďakovanie za úrodu

poďakovanie za úrodu
poďakovanie za úrodu