služby Božie 9.12.2018


kázeň: 24:45 min. Mar. 1: 14-15 (M.Bochnička)
oznamy: 44:55 min.
piesne: 2, 21, 4, A2,18; VP: 322, 298