Služby Božie 9. 4. 2017 – 6.pôstna nedeľa: kvetná nedeľa

kázeň: 39:04 min. Izaiáš 42:2-9 (V.FERENČÍK)
oznamy: 1:00:30 h.
piesne: pašie kvetná nedeľa