Služby Božie 9.4.2023 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA


kázeň: 23:50 min. Jn. 20.kap. od 19.v. (V.Ferenčík)
deti: 47:50 min.
pastiersky list zboru biskupov ECAV: 51:10 min.
piesne: 121,124;A33,139,125,A37,130