Služby Božie 9.5.2021

Hlavný kostol 9:00

Kázeň: 22:50 min. Ef.2:14.-17.v.(M.Bochnička)
Oznamy: 45. min.
Piesne: 374,498,219,A87,625

TV Liptov