Služby Božie – Nový rok 1.1.2014 – video

Kazateľ: Mgr. Lýdia Kordošová, námestná farárka