Služby Božie po korone

Bohoslužobný život je už v plnom prúde  bez obmedzení okrem povinného respirátora. Služby Božie sú každú nedeľu v každej časti cirkevného zboru, plus vo Vrbici sú večerné Služby Božie aj s večerou Pánovou. Stačí len sledovať oznamy.