služby Božie – poďakovanie za úrodu 24.9.2023


kázeň: 18. min. Gn.-1.kap.1:26,27 (M.Bochnička)
oznamy: 39:15 min.
poďakovanie sestre farárke: 43:40 min.
piesne: 190,363,203,A76,345