Služby Božie, posledná nedeľa po Zjavení 02.02.2020

Služby Božie, posledná nedeľa po Zjavení (Ľ.KORDOŠOVÁ)
Kázeň: 21:52
Lukáš: 2:34-35
Oznamy: 45:27
Piesne: 190,78,35,A15,349