Služby Božie 05.07.2020 4.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie, 4.nedeľa po Svätej Trojici, Cyrilo-metodská. (Ľubomír a Lýdia KORDOŠOVCI)
Kázeň: 21:50
Jer: 26:2-3
Oznamy: 42:00
Piesne: 189,267,471,A85,222