Štedrovečerné služby Božie 15.00 hod


vystúpenie detí: 3:10 min.
báseň: 38:50 min.
Kázeň: 45:10 min. Mt 1:od 1.v. Ľubomír a Lýdia Kordošovci
Oznamy: 1:01:20 h.
Piesne: 19;A1;28;38;A11;49;60;41
program (pdf)

btr

btr