štedrovečerné služby Božie 24.12.2023 15:00

prednes o Láske: 25:34 min.
kázeň: 33:15 min. Ef. 2.k. od 16.v. (J.Havrila).
oznamy: 49:20 min.
detský program: 53:55 min.
piesne: 19;A-1,10;A-7,47,41,60

vystúpenie detí: